Deze website maakt gebruik van cookies

De website van Living in Hospitality gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Privacyverklaring Living in Hospitality

In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. In deze Privacyverklaring van stichting Living in Hospitality leest u op welke wijze en om welke redenen wij persoonlijke gegevens verzamelen. Op basis van deze verklaring kunt u bepalen of u daarmee wel of niet akkoord gaat. Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw gegevens bewaren, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens voor uw vragen over privacy
Heb jij vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of over hoe LiH omgaat met persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar: info@livinginhospitality.nl

Contactgegevens
Living in Hospitality
Hoenkoopsebuurtweg 71
33421 GC Oudewater
Nederland
Info@livinginhospitality.nl

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Living in Hospitality (LiH)  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (-email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw bankrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw BSN-nummer zijn persoonsgegevens. Een speciaal soort persoonsgegevens zijn de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw wensen en behoeften op het gebied van wonen, sport en zorg.  Deze persoonsgegevens mogen wij alleen gebruiken als dat in de wet staat of als u daar uw toestemming voor geeft. Anders niet.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze organisatie en onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze gegevens zelf aan ons heeft gegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • URL
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Doel
Living in Hospitality verzamelt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • u te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • u te kunnen uitnodigen voor (informatie-)bijeenkomsten;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • goederen bij u te kunnen afleveren;
 • diensten voor u te kunnen uitvoeren;
 • onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 •  te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

Opslag van gegevens
De gegevens die Living in Hospitality ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Argeweb Noordzee
De e-mail van Living in Hospitality wordt gehost bij Argeweb Noordzee. Als u contact opneemt per e-mail, worden de betreffende e-mailberichten opgeslagen op de servers van Argeweb Noordzee. 

Mach3Builders
De websites en back-ups daarvan worden gehost bij Mach3Builders. Gegevens die u achterlaat op de websites van Living in Hospitality via het daarvoor bestemde formulier zijn op de servers van Mach3Builders opgeslagen. Zij hebben inzicht in uw gegevens maar doen hier niets mee. Hierover hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten

Social media 
Wij gaan via (eigen) social mediakanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Dit doen wij om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden die via social media binnenkomen. Wij gebruiken hiervoor het internet en de social mediakanalen, zoals Facebook en Instagram. Daarnaast mengen wij ons in discussies op deze kanalen en/of beantwoorden we individuele, relevante vragen en opmerkingen van andere deelnemers. Het kan natuurlijk voorkomen dat wij dan persoonsgegevens vastleggen. Deze verwerken wij uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging
Living in Hospitality neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  De persoonsgegevens die door Living in Hospitality of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovengenoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze websites beveiligd door een SSL-certificaat (Secure Socket Layer). Dit betekent dat uw verbinding met de websites van Living in Hospitality privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@livinginhospitality.nl

Uw rechten

 • Recht op inzage: U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen zoals die bij Living in Hospitality vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mailbericht te sturen of telefonisch contact op te nemen met Living in Hospitality.
 • Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? Laat het ons weten, dan verandert Living in Hospitality dit in haar systemen.
 • Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Living in Hospitality vastgelegd zijn? Dan heeft u recht op het laten wissen van uw gegevens.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat Living in Hospitality uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Recht op indienen van een klacht: Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@livinginhospitality.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Living in Hospiltality neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die computerprogramma's of -systemen nemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Living in Hospiltality) bij betrokken is.

Opslagperiode
Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk een andere bewaartermijn is overeengekomen, bewaart Living in Hospiltality de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Cookies
Living in Hospitality gebruikt technische, functionele en analytische cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat uw computer, tablet of smartphone opslaat bij het eerste bezoek aan deze website. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor een goede technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees meer over cookies op deze site.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig ons privacyverklaring voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

Delen