Deze website maakt gebruik van cookies

De website van Living in Hospitality gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Onze woonoplossing is dé nieuwe vorm van inclusief samen wonen, leven en werken. (beeld: Robert Bye @Unsplash)
Onze woonoplossing

Living in Hospitality is dé nieuwe vorm van inclusief samen wonen, leven en werken voor iedereen van 18 tot 118 jaar.

Een inclusieve en bereikbare woonoplossing voor elke generatie met ongekende service.

Living in hospitality is een inclusieve woonvorm waar je Samen. Veilig. Woont. Leeft. Werkt.


Wij combineren werken, wonen en welzijn en voorkomen zo een monocultuur. Naast een eigen appartement, is er ook een paviljoen met daarin een lobby, of bijvoorbeeld een huiskamer met een eigen barista. Het paviljoen is ook open voor mensen uit de buurt.

Wij bieden onbegrensde dienstverlening. Daarom is Living in Hospitality ideaal voor senioren die zelfstandig en op vol vermogen willen blijven wonen én voor young professionals die voor langere of kortere termijn een eigen woning willen hebben met uitgebreide voorzieningen onder hetzelfde dak.

Leveranciers komen uit de buurt. Zo betrekken we de omgeving en stimuleren we de lokale economie.

Living in Hospitality vergroot het woonaanbod met levensloopbestendige appartementen die zijn voorbereid voor domotica en zorgondersteuning. Zo helpen we mensen langer zelfstandig te wonen en dragen we bij aan lagere zorgkosten.

De pijlers onder ons concept

  • Op elke locatie een paviljoen (wijkcentrum) voor bewoners, mensen uit de wijk en diensten voor de buurt van 250 m2.
  • Service en diensten worden geleverd zonder winstoogmerk.
  • Door verhuur en stapeling van kleine en middelgrote appartementen (50, 60, 70, 80, 90 m2) dit geeft een lagere footprint en is bij uitstek geschikt voor binnenstedelijke gebieden.
  • Services die LiH aanbiedt worden in samenwerking met lokale (zorg)dienstverleners en bedrijfsleven geleverd.
  • Door langer zelfstandig wonen worden gemeentelijke Wmo kosten verlaagd of uitgesteld.
  • We hanteren de waarden van het programma Nederland Circulair in 2050. LiH gebouwen zijn energie leverend i.p.v. energie consumerend, dus voorbij Label A.

Living in Hospitality kan bijdragen aan het wegnemen van veel van die obstakels en als hefboom werken voor doorstroming, langer zelfstandig en ontzorgd wonen en een omgeving waar iedereen mee kan doen.


Welke vraagstukken kunnen we oplossen?

Doorstroming op de woningmarkt stagneert

Ouderen met een koopwoning willen wel verhuizen naar een kleinere woning, maar (nog) niet naar een huurwoning. Het huis is afbetaald, ze wonen ‘gratis’, terwijl de woningwaarde stijgt. Huren betekent hogere uitgaven.

Onze oplossing: woonobligaties 

Met de woonobligaties met een laag risicoprofiel, kunnen bewoners de overwaarde van hun verkochte woning beleggen tegen een vast percentage van circa 4% à 5%. Daarmee wordt het besteedbaar inkomen verruimd en wordt de mogelijkheid gecreëerd om tegen zeer lage kosten te wonen. Empty nesters: kunnen op deze manier wonen op vol vermogen. Starters kunnen eigen vermogen inbrengen en woonsparen.

Doorstroming op de woningmarkt stagneert 

Seniore huurders blijven vaak in hun te grote huurwoning wonen, maar hebben ook een groeiende zorgvraag. De stap naar een verpleegtehuis vinden zij vaak te groot, maar hebben wel behoefte aan andere manieren van wonen en meer services. 

Woonoplossing: levensloopbestendige appartementen (beeld: Beth Jnr. @Unsplash)

Onze oplossing: levensloopbestendige appartementen

Onze mogelijkheden voor voorbereidend levensloopbestendig wonen, bieden seniore huurders de kans om door te stromen naar een passende woning. Oudere empty nesters kunnen zo hun (te grote) gezinswoning zorgeloos verruilen voor een appartement met alle Living in Hospitality-voordelen.

Doorstroming op de woningmarkt stagneert

Doordat senioren in hun huidige woning blijven wonen, zijn er te weinig (gezins)woningen beschikbaar voor jonge gezinnen. Doordat zij geen volgende stap kunnen zetten, hebben starters het ook lastig om een woning te vinden. Uit het marktonderzoek van Citisens blijkt dat jongeren (<35 jaar), die op dit moment wonen met huisgenoten of inwonen bij familie, tevergeefs zoeken naar passende woonruimte.

Living in Hospitality blaast bestaand vastgoed nieuw leven in (beeld Vlada Karpovich@Pexels)

Onze oplossing: short en long stay mogelijkheden

Living in Hospitality biedt korte en langetermijn huuroplossingen voor starters en young professionals. Naast een eigen appartement, bieden we de mogelijkheid tot het gebruikmaken van services, gezamenlijke ruimten en beveiliging. 

Daarnaast bieden wij onder hetzelfde dak een unieke werkomgeving.

Thuiswerken

Het nieuwe werken anno nu is thuis en in de nabije omgeving. Veel minder op kantoor. Maar niet iedereen heeft thuis de faciliteiten om goed en efficiënt te kunnen werken. Een aparte werkkamer of kantoorservices zoals printen en presentatieruimtes ontbreken.

co-werken aan een lange tafel (beeld: Cowomen @Pexels)

Onze oplossing: thuis, maar niet in huis

Onze wooncomplexen bieden faciliteiten en ruimte voor (samen)werken met meerdere personen en het ontvangen van klanten en collega’s. Zo kun je mensen ‘thuis’ ontvangen in de zakelijke ruimtes die speciaal zijn ingericht voor flex- en samenwerken, en alle faciliteiten hebben die je daarvoor nodig hebt.

Eenzaamheid

Het terugdringen van eenzaamheid is een uitdaging voor onze samenleving in het algemeen en gemeenten in het bijzonder. Onder andere door vergrijzing neemt eenzaamheid onder ouderen toe. Andere risicogroepen zijn alleenstaanden en mensen die de grip dreigen te verliezen op hun sociale leven.

Onze oplossing: community faciliteren

Wonen in een pand met sociale samenhang. Niet door te forceren, maar door te faciliteren. Door onder andere een gezamenlijke ontmoetingsruimte, een gastheer of gastvrouw als centraal aanspreekpunt, een mix van bewoners, en door gemeenschappelijke services aan te bieden binnen een veilig pand.

Parkeerproblemen

In de schaarse (stedelijke) ruimte is er vaak geen plek voor veel auto’s. Om verkeersproblemen op te lossen, ontmoedigen veel gemeentes autobezit.

Onze oplossing: eigen elektrische deelauto’s

We zorgen voor elektrische deelauto’s op eigen terrein. Direct te huur voor bewoners via onze centrale servicebalie.

Onvoldoende short stay woningen

Bij de verkoop van een woning, een echtscheiding, calamiteit, een nieuwe baan of tijdelijk werken in een andere gemeente, is het vaak niet mogelijk om tijdelijke, passende huisvesting te vinden. De grote vraag overstijgt het kleine aanbod.

Onze oplossing: meer short stay woningen

In elke Living in Hospitality locatie nemen we een vast percentage op van gemeubileerde short stay woningen (minimaal 2 maanden, maximaal 2 jaar huren).

Onze uitgangspunten voor ontzorgd wonen

Bewoners ontzorgen

Schoonmaak, was-& strijkservice, klusjes, maaltijden, taxiservice, pakketservice: allemaal te regelen via de app of via de balie.

Sociale community

Gezamenlijke lobby en activiteiten. Horeca en flexwerkfaciliteiten. Ook voor externen.

Veilige woonomgeving

Dagelijks toezicht, camerabewaking, domotica, bewaakte entree.

Single point of contact

De huiskamer als hart van de gemeenschap en de gastvrouw/heer is aanspreekpunt voor alle services. Van 07.00-23.00 uur.

Delen